Starobylé umenie a veda výberu vhodného miesta a orientácie stavby v prostredí.
Umenie členiť a usporiadať vnútorný priestor tak, aby bol v rovnováhe s okolitým prostredím.
Umenie popísať vlastnosti premien času v priestore a ich vplyv na jeho obyvateľov.