04 - Kontingenčné tabuľky - súhrnné funkcie a zoskupovanie dátumov

Zdieľajte


Chcete vidieť video?

Všetky videá alebo balíky videí si môžete objednať priamo v eshope.

Dĺžka videa

20:12