05 - Kontingenčné tabuľky - viacúrovňové zoskupovanie údajov

Zdieľajte


Chcete vidieť video?

Všetky videá alebo balíky videí si môžete objednať priamo v eshope.

Dĺžka videa

21:38